Welkom bij ProControl

Projectorganisaties ontstaan niet zomaar, ze worden gemaakt. Door ProControl. Onze aanpak kent drie fasen: Ontwerp & Inrichting, dan Uitvoering & Aansturing en als laatste Afronding & Overdracht.

ProControl heeft meer dan 10 jaar ervaring met het bouwen en opheffen van projectorganisaties.
Heeft u vragen? Stuur ons een mail of bel met Jeroen van der Meer op 06 51241549.

Fase 1: Ontwerp en Inrichting

Uw ideeën over een project vormen de basis voor onze aanpak. In overleg met u stellen wij een startnotitie op met onder meer doelstellingen, resultaten, risico's, organisatie en inzet middelen. Na goedkeuring van de startnotitie, maken wij het project...natuurlijk samen met u!

ProControl maakt gebruik van de checklist ProController die bestaat uit 25 elementen. Voor een demonstratie van de ProController komen wij graag bij u langs. Klik hier voor contact met een van onze medewerkers.

Case

“Bij het ontwerpen van een grote infrastructurele projectorganisatie van Rijkswaterstaat zijn we eerst om tafel gaan zitten met de projectdirecteur. De rode draad van dit overleg wordt gevormd door de ProController checklist. Door een waardering te geven aan de diverse elementen wordt duidelijk hoe de projectorganisatie opgebouwd dient te worden. Bij deze projectorganisatie krijgt Informatiebeheer een hoge waardering omdat kennisopbouw en -behoud cruciaal is voor de opdrachtgever.”

Fase 2: Uitvoering en Aansturing

In fase 2 is uw project van start gegaan. ProControl begeleidt en adviseert uw projectorganisatie bij de uitvoering en aansturing van het project.

Indien u dit wenst, zorgen we voor werving en selectie van uw projectmedewerkers. Hierbij streven we naar een optimale mix van eigen en externe medewerkers. We streven naar een bezetting met eigen medewerkers, zij vormen de beste waarborg voor een soepele overdracht van de projectresultaten naar de staande organisatie.

Case

"In Rotterdam komt een projectorganisatie zonder projectadministrateur te zitten. ProControl vindt binnen 1 week een professionele vervanger."

"Een projectsecretaris in Den Haag raakt teveel tijd kwijt aan de bedrijfsvoering, en vraagt ProControl om hulp. ProControl regelt parttime inzet van een Hoofd Bedrijfsbureau, waardoor de projectsecretaris weer tijd heeft voor de projectinhoud".

Fase 3: Afronding en Overdracht

Een succesvolle overdracht begint al in fase 1 Ontwerp en Inrichting. Met behulp van de ProController checklist bepalen wij met u welke resultaten uw projectorganisatie overdraagt. Dankzij de ProController checklist is duidelijk voor alle betrokken partijen wie welk resultaat ontvangt.

Enkele voorbeelden zijn onder meer inrichting van het projectarchief, terugkeer van gedetacheerde (eigen) projectmedewerkers en overname van materiele projectmiddelen en -resultaten.

Case

“Drie maanden voor ophef van een projectorganisatie vraagt een klant aan ProControl om de overdracht te organiseren op basis van het overdrachtsdocument. ProControl inventariseert de over te dragen onderdelen en bespreekt de uikomsten met de Stuurgroeppartners. De heldere afspraken leiden tot tot een snelle overdracht van onder meer het archief, de resterende activiteiten, het kantoormeubilair en ICT. ProControl levert vervolgens het decharge rapport op, waarmee de Projectdirecteur het project kan ontmantelen.“

Contact

Hebben wij uw interesse gewekt?

Neem dan contact met ons op, wij lichten onze aanpak en ervaring graag toe in een persoonlijk gesprek.

U kunt bellen met Jeroen van der Meer op 06 51241549.